Schermafbeelding 2015-04-01 om 15.15.31In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Biggelaar Groen uit Den Dungen de standplaats aan de Heuvel Galerie Zuid Verbeterd. Op het eerste oog staat de plataan gewoon in de straat, echter de boom staat op het dak van een fietsparkeerkelder en heeft daardoor niet de mogelijkheid om een natuurlijke verbinding met het grondwater te maken. Om de boom een duurzame toekomst te geven is er door de gemeente gekozen om de groeiplaats van de plataan op te waarderen. Op het dak is het Permavoid Irrigatie Systeem aangebracht wat een schijngrondwaterstand nabootst onder de boom. Dit systeem wordt gevoed door hemelwater wat van de daken uit de omgeving komt, maar heeft ook de mogelijkheid om het teveel aan water af te laten vloeien in de omgeving. De leeflaag is opgebouwd uit een substraat die draagkrachtig genoeg is om de verharding te dragen en aan de levensbehoefte voldoet van de plataan. Boven deze leeflaag is er een Permavoid Sandwich Constructie geplaatst waarin een voedselrijk mengsel is ingeveegd en waarop de verharding is aangebracht.

De Permavoid Sandwich Constructie fungeert als een tweede maaiveld en zorgt voor intreding van zuurstof en voedingstoffen in de leeflaag. Beide systemen zorgen voor de ideale groeiomstandigheden voor de boom onder de verharding en gaan verdroging in de stad tegen.