De uitdaging

Because we all need room to grow

Mensen verplaatsen zich steeds vaker naar het stedelijk gebied. Naar verwachting zal in 2025 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Dit heeft gevolgen voor het leven in de stad. Steden krijgen te maken met watertekorten, het hitte-eilandeffect, luchtvervuiling en een afname in ruimte voor groen. Dit alles is van grote invloed op het leefklimaat in de stad en heeft grote nadelige gevolgen voor mensen die in de stad wonen. Daarbij zijn de steeds grotere extremen in het klimaat verantwoordelijk voor periodes van langdurige droogte en heftige regenval die elkaar afwisselen. Ook de verstening in de stad zorgt ervoor dat steden voor grote investeringen komen te staan om het overschot aan water te kunnen verwerken.

Voldoende groen – en in het bijzonder bomen – zijn in staat om een groot deel van bovenstaande problematiek in de stad op te lossen. Door verdamping van water uit de kroon van de boom is het mogelijk de temperatuur in de stad beter te beheersen en zelfs te laten dalen. Een gezonde boom verwerkt honderden liters water per dag waardoor het waterbeheer in de stad beter beheersbaar wordt, de Co² in het hout gebonden wordt en er zuurstof vrijkomt. Daarnaast zorgen bomen ervoor dat windvlagen tussen bebouwing worden gebroken, waardoor er een prettige leefomgeving ontstaat. Het belangrijkste deel van de boom bevindt zich echter in de bodem en zorgt voor de opname van water- en voedingstoffen. Verstedelijking zorgt helaas voor een gebrek aan bewortelbare ruimte in de bodem. Ook het zwaardere en toegenomen auto- en vrachtverkeer zorgt voor verdichting die het onmogelijk maakt voor wortels om zich te ontwikkelen. Een andere oorzaak hiervan is de toename in ondergrondse infra.

Bovengronds wordt het de boom ook vaak onmogelijk gemaakt om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. De aanvoer van voedingstoffen – organische stof – wordt weggenomen door het verwijderen van het blad en het verstenen van zijn omgeving. De uitwisseling (diffusie) van de bodem met de buitenlucht wordt zeer beperkt door de huidige verharding die geen openingen meer heeft om water en lucht toe te laten in de bodem. Om vaak visuele redenen wordt de stamvoet van bomen in te kleine ruimtes geplaatst waardoor de diffusie mogelijkheden beperkt blijven en bomen worden beperkt in hun ontwikkeling. Bomen in slechte conditie veroorzaken vaak veel overlast, omdat zij gevoelig zijn voor ziektes, plagen, roetdauw en wortelopdruk. Om toch in de stad te kunnen overleven zullen bomen zich er niet van weerhouden om toegang tot het rioolsysteem te zoeken om zo ruimte te krijgen voor ontwikkeling.

Tree Ground Solutions, oftewel TGS gaat al meer dan tien jaar de uitdaging aan om bomen een gezonde plek in de stad te bieden. Door onze jarenlange ervaring in het creëren van groeiplaatsen en het infiltreren van water slagen wij erin om bomen op een gezonde manier te laten ontwikkelen waardoor zij zullen bijdragen aan een prettige leefomgeving in het stedelijk gebied!