Infiltratie en drainage

Samen met u als klant kunnen wij een systeem op maat stellen van Permavoid® wanden met een drainerende, of juist infiltrerende werking. Afhankelijk van de situatie kunnen wij een compleet systeem samenstellen, dat niet alleen draineert of infiltreert, maar tevens gericht is op waternivellering, beluchting of bescherming voor kabels en leidingen. Dergelijke systemen kunnen wij inrichten als groeiplaatsconstructie in zowel natte als droge gebieden.

In natte gebieden wordt water afgevoerd, danwel ‘ingepolderd’. In droge gebieden wordt juist water doorgelaten en toegevoerd. Mogelijkheden genoeg! Ieder project is uniek en vraagt om maatwerk. TGS levert dit met simpele, doch doeltreffende systemen. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.