Samengestelde Grond

Voor zowel Treebox HP als de Permavoid® Sandwich Constructie hebben wij, in samenspraak met deskundigen, een grond samengesteld die geschikt is voor deze groeiplaatsvoorzieningen. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een grond samen te stellen. De samenstelling is ondermeer afhankelijk van de soort boom en het soort groeiplaatsvoorziening.