Almelo – De Markt

De Markt, Almelo

Treebox HP + Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150

2019

Het centrum van Almelo is bezig met een grote herinrichting van de stad. De gedempte oude haven is weer terug en de straten worden opnieuw ingericht. Wat Almelo zeker ook niet vergeet is om te kijken naar de toekomst. Almelo is een stad middenin Twente en ligt in een gebied waar we het klimaat kunnen vergelijken met een landklimaat. De winters kunnen heel koud zijn, maar de zomers zijn vooral heel droog en heet. Het groen moet dan ook een belangrijke plaats hebben in de stad en de pilaren van het groen zijn natuurlijk de bomen in de stad. Ook hier hebben ze last van de extremen van het klimaat en het is dan ook belangrijk om het riool te ontlasten en aan circulaire watermanagement te denken. Het terugbrengen van de haven is daar natuurlijk een onderdeel van om het regenwater te kunnen bergen.

Er is bewust gekozen om het water van de daken af te koppelen om alle bomen te voorzien van een passief irrigatiesysteem. Eén van de bomen in de stad krijgt de kans om uit te groeien tot een monumentale boom. Een Platanus orientalis, oftewel de Oosterse plataan, die op de markt staat in een degelijke en toekomstbestendige groeiplaats; de Treebox HP. Het is een prefab en modulair systeem dat de boom de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen zoals een boom in een opengrond situatie.

De groeiplaats wordt goed beschermd door de betonnen dekplaten die op betonnen kruizen zijn geplaatst. Het mooie van deze constructie is dat door de krachtverdeling de ondergrond niet meer verdicht hoeft te worden dan 1,5 MPa. De zijwaartse krachten (dit zijn de krachten die bepalen of een groeiplaats draagkrachtig genoeg is voor het gebruik van de omgeving) worden gedeeltelijk door de betonnen kruizen opgevangen, maar ook door de permeabele zijwanden van Permavoid. Deze wanden rusten zowel tegen de voetplaten en de dwarsbalken aan als tegen de dekplaten die de groeiplaats afdekken. Op deze manier is de constructie sterk genoeg om zowel de statische als de zijwaartse krachten op te vangen in de bodem. De openwand zorgt er tevens voor dat er een goede zuurstofhuishouding in de bodem plaatsvindt.

De grond in de groeiplaats wordt niet verdicht bij de installatie van de groeiplaats waardoor de bodem zal inklinken. Er ontstaat dus een tweede maaiveld onder de betonnen deksel. Deze openruimte heeft een mogelijkheid om te circuleren in de groeiplaats via de zijwanden. Het is natuurlijk wel noodzakelijk om voorzieningen te treffen om zuurstof in de groeiplaats te laten. Dat is met deze groeiplaats extra belangrijk omdat er een Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150 onder zit. Zodra er een flinke regenbui het systeem vult, moet de lucht in het systeem kunnen ontsnappen. Mooie bijkomstigheid is dat ook gelijk ervoor zorgt dat de beluchtingsputjes, of zullen we ze ontluchtingsputjes schoon blijven. Daarnaast heeft het PCISysteem de capaciteit om ruim 3 m³ water vast te houden en ruim 5,5 m³ water in de bodemgrond te bufferen. Dit zorgt ervoor dat de boom eenvoudiger door de droge periodes van het Twentse klimaat kan overbruggen. Bij iedere regenbui wordt het systeem weer volledig gevuld en zijn alle buffers weer maximaal gevuld.

Het mooie van dit systeem is dat er vrijwel geen onderhoud aan de groeiplaats hoeft plaats te vinden. In de eerste 4 maanden van het eerste groeiseizoen na aanplant moet de boom water op zijn kluit krijgen om zo de tijd te krijgen om uit de kluit te komen. Daarna zit het enige onderhoud in het schoonhouden van de bezinkput. Een handeling die meegenomen kan worden met het reinigen van de kolken. Uiteraard zullen de bomen in de toekomst gesnoeid moeten worden. Een mooie klus voor de firma Donkergroen die deze boom, maar ook de andere bomen in het centrum, hebben geplant en de daarbij behorende nazorg uitvoert.

Al met al een mooi groeiplaats die aangeeft dat de stad wil investeren in een klimaat robuuste toekomst.