Amsterdam – De Groene Beek/ Zuidelijke wandelweg

De huidige problematiek van het stedelijk gebied draait vooral om water en hittestress. Bijkomend probleem lijkt misschien raar, maar is juist ook de verdroging in de stad. Deze combinaties zorgen er voor dat het leefklimaat niet altijd erg aangenaam is. Vooral wanneer het hevig regent en het water niet ter plekke opgeslagen kan worden, dan dient het water zo snel mogelijk afgevoerd te worden; iets wat niet altijd lukt en dus voor overlast kan zorgen.

De Groene Beek is een project wat al deze problemen in één keer kan aanpakken. Op het oog is het is niet anders dan een mooie groenen wadi in de straat wat water bergt en vertraagd afvoert, maar ook een gedeelte van het water vasthoud zodat er (moeras)planten kunnen groeien en het water kan verdampen. Dit heeft als bijkomend resultaat dat het de omgeving kan koelen.

Het capillaire Irrigatie Systeem, die normaal onder boomgroeiplaatsen of onder dakparken wordt gebruikt, is ook goed toepasbaar onder een verdiepte border. Deze border staat vol met vaste beplanting die graag onder natte omstandigheden willen groeien. De bladeren verdampen het water en koelen de omgeving.

Bij hoosbuien is deze beek instaat om 130.000 liter water te bergen waarvan het grootste gedeelte in 24 uur langzaam in de omgeving geïnfiltreerd kan worden. Het beeld van deze verdiepte border veranderd tijdens de bui in een beek. De keuze voor een bepaald type beplanting zorgt er voor dat de tijdelijke overstroming geen nadelige effecten heeft op het groene beeld. Bij een overschot van regenwater (> 130.000 liter opvangcapaciteit) wordt het water op een normale wijze afgevoerd naar het riool.

Het is een innovatieve manier van vergroening van de stad en niet alleen Amsterdam Rainproof maar ook diverse wereldsteden volgen deze manier van watermanagement in de straat op.

Het project wordt op dit moment goed gemonitord door een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Groningen die zich bezig houden met klimaat adaptieve inrichting van woonwijken in de stad (onderzoeksprogramma Urban Technology de klimaatbestendige wijk, onderzoek voor de praktijk).