Bree – Sint Augustinusinstituut

Sint Augustinusinstituut Bree

Permavoid® Capillair Irrigatie Constructie 85s + Permavoid®Sandwich Constructie 150

2019

Voor de scholengemeenschap Sint Augustinusinstituut in Bree heeft Wereld Bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur een duurzame en circulaire tuin ontwikkeld. Een van de speerpunten in deze tuin is het hergebruik van water afkomstig van het dak komt. Dit water wilden ze niet zomaar afvoeren via een rioolsysteem, maar ten gunste van de bomen gebruiken. Een gedeelte van de bomen die zijn aangeplant in de tuin staan in een gemeenschappelijke buitenruimte waar de scholieren elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. De bomen staan daar in een half verharding opgebouwd uit een kiezel die door een honingraad wordt vastgehouden. Er is bewust gekozen om met een gecombineerde groeiplaats te werken.

De bomen komen in een leeflaag van bomenzand 500 te staan waarboven een tweede maaiveld is aangelegd, opgebouwd uit de Permavoid®Sandwich Constructie 150. Deze laag is een druk verdelende constructie waarin we een extra dimensie kunnen geven aan de groeiplaats door er een bosstrooisel laag in te verwerken. De bosstrooisel laag die wij realiseren met onze Sandwich grond zal 20% inklinken zodat er een ideale voorziening ontstaat om zuurstof in de bodem te infiltreren.

Onder de leeflaag hebben we de Permavoid® Capillair irrigatie Constructie 85s aangebracht om het water via regenpijpen naar een bezinkput te leiden. Via dit systeem kunnen we het water beschikbaar stellen aan de bomen. Het bomenzand wordt door middel van de capillaire werking van het bomenzand gevuld tot veldcapaciteit. Het overtollige water wordt afgevoerd naar een wadi in een nader gedeelte van de tuin waar het water kan infiltreren in de bodem.

Samen met de firma Pius Floris en onze Belgische verdeler Disaghor-Dockx hebben we een vooruitstrevend en duurzaam project gerealiseerd. Het voldeed compleet aan de verwachtingen van Wereld Bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en van de eindgebruiker Sint Augustinusinstituut.