Drachten – Splitting

Splitting Drachten

Permavoid® Sandwich Constructie 85s

2018

Net als in de rest van Nederland is het ook in Drachten gewenst dat bomen die aangeplant worden er duurzaam kunnen blijven staan. Bij de Splitting, een belangrijke doorvoerweg in Drachten, is er gekozen om esdoorns aan te planten waarmee ze een mooie en beeldbepalende laan op willen bouwen.

Om dit beeld te realiseren heeft Boomtechnisch bureau Heldergroen bedacht om onder het betonnen fietspad een groeiplaats voor bomen in te richten. De groeiplaats moet draagkrachtig genoeg zijn om het fietspad aan te kunnen leggen en tevens de groeiplaats optimaal te laten functioneren. Daarom is er gekozen voor een opbouw met bomenzand. Daar bovenop is een Sandwich constructie opgebouwd met de Permavoid 85s. Via de zijkanten is het mogelijk om de groeiplaats te voorzien van verse zuurstof en tevens zijn de units zijn sterk genoeg om als fundering te functioneren voor het wegdek.

Het is een hele simpele oplossing en minsten even doeltreffend.