Hattem – Kerkplein

In het centrum van het pittoreske vestingstadje op de Veluwe, heeft de Gemeente Hattem het voornemen om nieuwe bomen op het kerkplein aanplanten. Het probleem op deze locatie is echter dat de plaatselijke grondslag zand is, wat geen druppel water vast houdt. De verharding in het nieuwe ontwerp bestaat uit natuursteen en de voegen tussen de stenen worden dicht gemaakt. Het is dus niet mogelijk om van bovenaf toevoer van verse lucht en water door de verharding naar de groeiplaats van de bomen te krijgen.

TGS heeft daarom een speciale oplossing bedacht en heeft twee succesvolle systemen aan elkaar gekoppeld. Eigenlijk drie, omdat een leeflaag van Bomenzand 500 ook tot de geslaagde groeiplaats constructies behoord en deze constructie al 40 jaar succesvol wordt toegepast in Nederland.

Om de draagkracht te vergroten wordt er een combinatie gemaakt met de Permavoid® Sandwich Constructie 150mm. De PSC 150mm is een kunststof funderingsvervanger die zorgt dat de draagkracht van de groeiplaats sterk genoeg is om zware verkeer te kunnen dragen. Daarnaast is het heel eenvoudig een verbinding te maken met de buitenlucht zodat er een luchtlaag onder de gesloten verharding ontstaat. Deze holle ruimte is 15 cm hoog en wordt gevuld met de Permavoid® Sandwich grond. Deze laag bootst een bosstrooisel laag na die voor een hogere kwaliteit groeiplaats zorgt en het bodemleven stimuleert en bevordert. Deze combinatie lijkt heel erg op een natuurlijk bossituatie en het is de laatste 13 jaar gebleken dat de bomen daar uitstekend op groeien.

Om het probleem van het water tekort aan te pakken is de groeiplaats versterkt met een Permavoid® capillaire Irrigatie Systeem om de plaatselijk hemelwater ter plekke vast te houden en beschikbaar te houden voor de bomen. Het PCIS wordt onder de leeflaag van bomenzand aangebracht en wordt gevoed vanaf het dak van de kerk. Bij iedere regenbui wordt het systeem gevoed en bij teveel water loopt het systeem op een bepaalde hoogte over zodat er naast water ook altijd zuurstof aanwezig is in het systeem.

In het systeem zijn capillaire konen verwerkt die er voor zorgen dat het water omhoog gebracht wordt en een capillaire doek tussen het PCIS en het bomenzand vochtig houdt. Het bomenzand trekt het water van het doek af en zorgt dat het beschikbaar is voor de bomen. Het grote voordeel is dat er altijd water beschikbaar is in het bomenzand en dat het ook een goede zuurstofhuishouding heeft. Het resultaat is dat de bomen onder ideale omstandigheden staan en bijzonder snel aanslaan. Het is in de nazorg dan ook niet noodzakelijk om de bomen op de kluit water te geven (alleen vroeg in het voorjaar in het jaar van aanplant).

Ondanks dat de groeiplaats van de bomen lucht en water dicht verpakt is, kunnen de bomen onder uitstekende condities aanslaan en zich ontwikkelen.

Het voldoet aan de kenmerken van een klimaat adaptieve maatregel. Er is een groot bufferend vermogen ontstaan om water vast te houden en de bomen kunnen met hun gezonde kroon schaduw produceren en verdampen het water waarmee ze de versteende omgeving kunnen koelen.