Roermond – Neerstraat

Neerstraat, Roermond

Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150 + Permavoid® Sandwich Constructie 150

2018

Roermond voerde in 2018 een project uit om markante locaties in de stad te vergroenen. Een van die locaties is de Neerstraat in de binnenstad. Het is een omgeving met prachtige monumentale gevels en volledig verhard met natuursteen. De ondergrondse infrastructuur ligt overal en er zit weinig systeem in. Het was dan ook op maar 1 locatie mogelijk een groeiplaats in te richten om een boom duurzaam te planten. Dat was precies voor de ingang van het overdekte winkelcentrum Roercenter bij de waterpomp.

Tijdens het uitgraven van de groeiplaats bleek gelijk hoe oud de stad is. Naast een maaskeien pad uit de middeleeuwen (circa 1000 jaar geleden) kwam men ook een gemetseld rioolsysteem tegen van voor die tijd. Omdat de gehele omgeving is verhard en het regenwater via het bestaande riool systeem wordt afgevoerd, is ervoor gekozen om een passief irrigatiesysteem te instaleren. Dit is opgebouwd uit de Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150. Dit systeem is opgebouwd uit Permavoid units waar door middel van capillaire conen, gemaakt van natuurlijk vezels, een irrigatiesysteem wordt gerealiseerd. Het systeem wordt gevoed vanaf een regenpijp van een van gebouw dichtbij.

Op het PCISsysteem is ook een escape gerealiseerd die ervoor zorgt dat er niet teveel water in het systeem komt. Er vindt dan altijd een verversing plaats, maar zodra er te veel water in komt te staan wordt het water via een simpele overstort tool afgevoerd naar een overstortkoker. Met deze overstortkoker wordt het water op diepte geïnfiltreerd. Het riool wordt hierdoor volledig ontlast.

Het water wat via de capillaire conen in de Permavoid units omhoog wordt gebracht, wordt horizontaal verspreid via de Permatex CAP HP 300 waardoor er een schijngrondwaterstand ontstaat. Het bomenzand 500 waar we de leeflaag mee opbouwen zorgt ervoor dat het water beschikbaar is voor de wortels en dat er een natuurlijke balans ontstaat tussen water en zuurstof in de leeflaag. De Permavoid® Sandwich Constructie 150 beschermt het bomenzand tegen verdichting, maar zorgt ook dat de leeflaag wordt opgewaardeerd door de bosstrooisel laag die erin wordt verwerkt en dat de natuurlijk zuurstoftoevoer in de bodem komt. Daarnaast is het de fundering voor de verharding.

Door de archeologische vondsten heeft het project vertraging opgelopen en is de nieuwe boom, de Styphnolobium japonicum, later aangeplant dan gewenst. De boom is dan ook al in maart boven de grond gezet om het uitlopen te vertragen en de boom later in het plantseizoen te kunnen planten. Dat is uiteindelijk gebeurd in mei. De boom heeft meer last gehad van verplantstress, maar na drie jaar heeft de boom zich geweldig hersteld en is het beeld in de straat een (groen) plaatje geworden.