Uden – Marktstraat

Marktstraat, Uden

Permavoid ® Capillaire Irrigatie System 150

2020

Bij de reconstructie van de Markstraat in Uden zijn er twee methodes gebruikt om het water van de straat te gebruiken voor de groeiplaats van de lindes en het overschot aan water te infiltreren in de bodem.

Aan de Noordkant, aan de andere zijde waar de Permavoid® Tree-dRain system is toegepast, is het Permavoid®Capillair Irrigatie Systeem 150 toegepast. De lindes die aan deze zijde staan zijn circa 100 jaar oud en zijn allemaal op een ander locatie en hoogte geplaats. In het nieuwe ontwerp komen ze 40 cm boven het huidige maaiveld midden in bomenborders te staan. Dit geeft de gemeente de kans om een passief irrigatiesysteem aan te leggen waarmee we het water van de straat kunnen gebruiken om de bomen en de beplanting te voeden met water tijdens droge periodes in het groeiseizoen.

Een gedeelte van de bomen is tijdelijk op depot gezet, maar een vijftal bomen zijn in de late zomer van 2020 verplant. Er zitten bomen bij van circa 100 jaar en het grondwater zit relatief diep waardoor de kluiten zich tot circa 120 cm diepte hebben ontwikkeld. Dit betekent dat de totale opbouw van de bomengrond relatief hoog is.

Het werk is begonnen met het waterpas afgraven van de totale cunet en daarna is de gehele straat weer opgebouwd. In het ontwerp zijn er verschillende verhoogde bomenborders gesitueerd in het verlengde van de straat. Per bak komt er een eigen systeem in, maar die worden wel aan elkaar gekoppeld zodat er minder aanvoerpunten hoeven worden geregeld en dat iedere border dezelfde hoeveelheid water heeft per m² oppervlak van de bomenborder.

Het water dat het systeem voedt komt in dit geval vanaf de lijngoot de straat in. Om het natrium buiten de groeiplaats te houden hebben we de Smart Kolk ontwikkeld en tussen de lijngoot en het PCISysteem geplaatst. Met deze kolk is het mogelijk om de first flush apart af te voeren, rechtstreeks naar het infiltratie riool. Zo is het mogelijk dat we vervuiling, fijnstof en olie maar zeker ook het natrium uit het water te halen. Uit uitgebreide testen is gebleken dat we 95% van het natrium uit het water kunnen halen en dat we 95% van het water wat op de straat valt kunnen gebruiken voor de groeiplaats.

We hebben het over de gehele lengte van de straat in totaal 5 smartkolken toegepast en hebben de ondergrondse verbindingen van het water evenredig kunnen verdelen. Het teveel aan water wordt via overstortpunten naar het irrigatie riool gebracht zodat we het riool totaal ontlasten. Om het water uit het systeem tot 120 cm hoogte te krijgen hebben we gebruik gemaakt van hoogkwalitatief bomengrond. Met een uitgebalanceerde samenstelling tussen de granulaire samenstelling en het voedingsdeel hebben wij het mogelijk gemaakt om het water tot aan het maaiveld te krijgen. Het is echter niet in ons voordeel om op 120 diepte in een vrij natte zone organisch materiaal te verwerken. Daarom hebben we eerst een ondersubstraat aangebracht. Om te voorkomen dat er een capillaire breuk in de bodem optreedt is de basis dezelfde granulaire samenstelling als bij de bomengrond. Er is alleen geen organisch materiaal toegevoegd.

De onderbeplanting in de bomenborder komt bij de firma Griffioen vandaan, die gebruiken een substraat dat ze zelf voorschrijven waardoor er opnieuw een essentiële kans is op een capillaire breuk. Het is dus belangrijk dat de beide gronden goed met elkaar vermengd worden om zo de vaste planten ook te laten profiteren van het systeem.

Al met al hebben we hier met oer-Hollandse bomen een pracht van een klimaat robuuste groeiplaats gerealiseerd.