Lava-Boomgranulaat

0 out of 5

Description

Lava-Boomgranulaat

Hedendaags intensief ruimtegebruik van de bodem  beperkt de doorwortelbare ruimte voor wortels. Dit kan leiden tot conditievermindering van de bomen, waardoor boomwortels genoodzaakt zijn om vlak onder de verhardingslaag op zoek te gaan naar voedingsstoffen Door de combinatie van bodemverdichting en een tekort aan voeding ontstaat er dus verhardingsopdruk. Om deze wortelopdruk problemen te voorkomen in het TGS Lava-Boomgranulaat ontwikkeld. Waar TGS-ééntoppig Bomenzand een groeioplossing biedt voor trottoirs, fietspaden en andere situaties welke slechts licht belast worden, biedt TGS Lava-Boomgranulaat een groei oplossing voor zwaarder belaste gebieden zoals wegen, pleinen en parkeerplaatsen. TGS Lava-Boomgranulaat kan zware belasting goed opvangen en biedt tegelijkertijd een groeiplaats waarin bomen zich goed kunnen ontwikkelen. TGS Lava-Boomgranulaat wordt vanuit Duitsland via het water naar Nederland getransporteerd. Het is snel en voordelig leverbaar dankzij vier depots te Amsterdam, Den Bosch, Krimpen a/d IJssel en Meppel. Indien noodzakelijk en mits de afleverlocatie goed bereikbaar is, kunnen wij grote hoeveelheden voor u per schip aanvoeren. Ons Lava-Boomgranulaat is samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. De winning, productie en onderzoek hiervan vallen onder het keurmerk van RAG Landscaping. De controle in de keten van grondstof tot eindproduct wordt door onafhankelijke instanties uitgevoerd. In het productblad TGS Lava Boomgranulaat vindt u uitgebreide informatie en de technische specificaties.