Permavoid® SC 150 mm

0 out of 5

Description

Permavoid® Sandwich Constructie 150 mm

Deze constructie van 150 mm hoog is speciaal ontwikkeld voor groeiplaatsen die te maken hebben met intensieve verkeersbelasting in parkeersproken, parkeerterreinen en autoluwe wegen. De PSC 150 geeft bomen een optimale hoeveelheid kuub aan groeiruimte. De PSC 150 zorgt voor goede spreiding van de druk op het bomenpakket en verbetert de zuurstof- en voedinghuishouding. Het vormt een tweede maaiveld en is een fundering-vervanger met driedimensionale wapening. Unieke conische verbindingspennen koppelen de Permavoid® Units. Hierdoor ontstaat een systeem voor optimale drukverdeling. Dit voorkomt dat het onderliggende bomenzand of bomengranulaat zich verder verdicht. Meer dan 50% van de druk van bovenaf wordt door het systeem verdeeld. Het systeem dient tevens als container met speciaal samengestelde voedingrijke Sandwich-grond die in de loop der jaren in het bomenzand of boomgranulaat uitloogt. De luchtlaag welke zich in de Permavoid® Unit vormt, dient als barrière voor de wortels en voorkomt dat deze schade aan het wegdek toebrengen. Inmiddels heeft het systeem zich bewezen. Uit onderzoeken van projecten die al zo’n 4 à 5 jaar liggen komen zeer positieve resultaten, zowel voor de bomen als voor het wegendek. Het toepassen van kunststof constructies in wegfunderingen is gebonden aan speciale eisen. Deze eisen zijn in Engeland vastgelegd in een officieel document genaamd ‘Ciria 680 Subbase replacement’. Alle materialen die wij bij een Permavoid® Sandwich Constructie toepassen zijn op elkaar afgestemd en als combinatie getest, waarbij ook het wapeningtextiel en het geotextiel zorgvuldig zijn gekozen. In vele gemeenten is de Permavoid® Sandwich Constructie dan ook met succes toegepast. In het productblad TGS Permavoid SC 150 vindt u de technische specificaties. Hieronder vindt u een filmpje, welke is gemaakt door AT5, waarin meer uitleg wordt gegeven over de Permavoid® Sandwich Constructie.