Amsterdam

Eef Kamerbeekstraat

Grootste skatebaan van Nederland

De grootste skatebaan van Nederland, en zelfs van de Benelux, is in 2020 aangelegd in Amsterdam aan de Eef Kamerbeekstraat op Zeeburgereiland. Een unieke openbare buiten-skatebaan die zowel geschikt is voor professionals als voor beginnende skaters.

Helaas is er tijdens de ontwerpfase een misrekening gemaakt waardoor een gedeelte van het talud op een hogedruk-riool werd gesitueerd. Om niet te veel gewicht op deze leiding te leggen is besloten het talud grotendeels op te bouwen met EPS (EPS is een soort piepschuim dat geen gewicht heeft en drukverdelend is) en er vervolgens een laag van 50 cm voedingsgrond op aan te brengen.

Deze drukverdelende maatregel maakt het voor de beplanting erg lastig om water uit de grond te halen, omdat het bergend vermogen van de grond in het talud sterk is verminderd. Om toch water in het talud te kunnen bergen is trapsgewijs het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150 (PCIS 150) op het EPS aangelegd.

Lees meer

Het is erg belangrijk om het PCIS 150 waterpas aan te leggen zodat het water goed wordt verdeeld. Eerst is aldus per etage (dus trapsgewijs) het EPS waterpas aangelegd. Daardoor was het mogelijk om, eveneens per etage, het PCIS 150 systeem aan te leggen en op die manier zo veel mogelijk water in het talud te bergen. De onderste etages infiltreren het water in de bodem. Nadat het gehele systeem was aangelegd, heeft de aannemer gemiddeld 50 cm grond aangebracht om het geheel af te dekken en in te planten met vaste planten.

Deze opbouw bleek een even eenvoudige als doeltreffende oplossing.

Al na een paar maanden in het groeiseizoen was op het talud een duidelijk verschil te zien tussen de beplanting mét, en beplanting zónder het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150. Als planten het naar hun zin hebben (lees: de beschikking over water hebben) laten ze dat zien door zich goed te ontwikkelen.

Je raadt het al, de bomen en planten hebben zich geweldig ontwikkeld met vrijwel geen uitval.

Gebruikte systemen

 •  Aanleg: 2020
 • Grootste skatebaan van Nederland (zelfs Benelux)
 • Talud met ‘etages’
 • Moeilijkheid: gedeelte van talud op hogedruk-riool
 • Lichtgewicht EPS-laag t.b.v. drukverdeling
  (maar daardoor weinig water in talud)
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150
 • Aanleg: trapsgewijs
 • Essentieel: alles waterpas t.b.v. waterverdeling
 • 50 cm voedingsgrond
 • Water gebruiken voor beplanting
 • Zichtbaar verschil tussen beplanting mét en beplanting zónder irrigatiesysteem