Bergeijk

De Elsenhof

Herinrichting winkelplein

In het kader van een grote opknapbeurt van het centrum van Bergeijk, werd besloten tot een herinrichting van het winkelplein De Elsenhof. Het winkelplein moest een aantrekkelijke en prettige plek worden om te vertoeven, met meer groen, een frisse witte bestrating en bankjes om op te zitten voor het winkelend publiek en omwonenden. Belangrijk onderdeel van de herinrichting was dan ook het plaatsen van meerdere bomen met daar omheen stenen banken.

Minstens zo belangrijk: goed regenwatermanagement. Om hemelwater te benutten voor de bomen, én tegelijkertijd plasvorming op het plein tegen te gaan, is het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem 150 (PCIS 150) aangelegd. Dit systeem vormt een fundering onder het plein waarin het hemelwater wordt opgevangen, opgeslagen en verdeeld, en middels capillaire werking voor de bomen beschikbaar is. Deze manier van water bufferen, zorgt ervoor dat de bomen ook (langdurige) periodes van droogte goed kunnen doorstaan.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2021
  • Winkelplein met bomen en banken
  • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150
  • Boomgranulaat Lava 30-60+
  • Regenwater wordt benut voor bomen
  • Geen plasvorming op plein