Dordrecht

Wolwevershaven

Monumentale kastanjes op kademuur

Midden in het mooie oude centrum van Dordrecht had de tand des tijds aan de kademuur geknaagd. Een flink gedeelte moest worden vervangen. Langs de kademuur staan echter monumentale kastanjebomen die voor een zeer pittoreske aanblik van de haven zorgen. Helaas zorgden de geplande werkzaamheden ervoor dat de kastanjes niet behouden konden worden; tot verdriet van velen werden de bomen gekapt. Maar om de kade in zijn oude glorie te herstellen is er geïnvesteerd in de groeiplaats van de nieuwe bomen.

Het was voor de stad niet mogelijk om grote bomen op de kademuur terug te planten, maar het was wel mogelijk om de nieuwe bomen de mogelijkheid te geven zich positief te ontwikkelen, zodanig dat ze een monumentale status kunnen behalen. Om dit te bereiken moesten er wel wat uitdagingen overwonnen worden.

Lees meer

De Wolwevershaven is een locatie waar van origine veel (woon)boten liggen die afhankelijk zijn van voorzieningen vanaf de kade. Aangezien niemand een glazen bol heeft om in de toekomst te kijken, is ervoor gekozen een constructie te bouwen die flexibel genoeg is om zich aan het gebruik of de indeling van de haven aan te passen. We hebben het dan vooral over andere ligplaatsen van de boten, maar ook over de mogelijkheid om deze boten aan te sluiten op toekomstige, nog in ontwikkeling zijnde, ondergrondse voorzieningen.

De groeiplaats is door middel van de Treebox HP 95 opgebouwd. Dit systeem is een betonnen modulaire draagconstructie, draagkrachtig genoeg om aan de functie-eisen te voldoen die men aan de omgeving van de kademuur heeft gesteld. Tevens is de betonnen dekplaat een degelijke bescherming voor het wortelgestel van de bomen en beschermt het tevens tegen ingrijpende graaf-acties, zoals de werkzaamheden rondom het leggen van kabels en leidingen. De constructie met de Treebox HP biedt sowieso de mogelijkheid om eventuele toekomstige werkzaamheden op een verantwoordelijke manier in de groeiplaats te verrichten.

Daarbij zorgt de permeabele zijwand ervoor dat er de zijwaartse krachten worden gekeerd en dat de voedingsgrond in de constructie open en bewortelbaar blijft. Op deze manier treedt er geen verdichting op in de groeiplaats en zullen er geen zettingsverschillen optreden in de verharding. Door de natuurlijke inklink van de grond, net onder het deksel, ontstaat er een circulaire luchtbeweging die de lucht in de groeiplaats ververst. Daarnaast voorziet het grondwater de groeiplaats van water. De bomengrond in de constructie zorgt ervoor dat er door middel van capillaire werking water beschikbaar komt voor de wortels.

Opvallend is dat de bomen zich razendsnel hebben ontwikkeld zonder dat er water-vasthoudende maatregelen zijn genomen. Het project Wolwevershaven heeft zich bewezen als een oerdegelijk systeem met een geweldig resultaat.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2016
  • Vervangen kademuur met kastanjes
  • Pittoresk aanzicht ‘herstellen’
  • Treebox HP 95
  • Betonnen dekplaat beschermt wortels
    (tegen kabel-/leidingwerk)
  • Bomengrond met capillaire werking
  • Circulaire luchtbeweging (verversing)
  • Geen watervasthoudende maatregelen