Roermond

Neerstraat

Vergroenen markante locaties

Roermond voerde in 2018 een project uit om markante locaties in de stad te vergroenen. Eén van die locaties was de Neerstraat in de binnenstad. Het is een omgeving met prachtige monumentale gevels en een bestrating van natuursteen. De ondergrondse infrastructuur is heel divers en wijd verspreid; er zit weinig systeem in. Het was dan ook maar op één locatie mogelijk een duurzame groeiplaats in te richten. Dat was precies voor de ingang van het overdekte winkelcentrum Roercenter bij de waterpomp.

Al meteen tijdens het uitgraven van de groeiplaats bleek wel hoe oud de stad is. Naast een maaskeien pad uit de Middeleeuwen (van ca. 1000 jaar oud) kwam men ook een gemetseld rioolsysteem tegen van vóór die tijd. Omdat de gehele omgeving is verhard en het regenwater via het bestaande riool systeem wordt afgevoerd, is ervoor gekozen om een passief irrigatiesysteem te installeren.

Dit is opgebouwd met het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150 (PCIS 150). Dit systeem bestaat o.a. uit Permavoid® units met capillaire conen die gemaakt zijn van natuurlijk vezels en die water op een natuurlijke wijze verticaal omhoog transporteren. Het systeem wordt gevoed door een regenpijp die het water van één van de nabijgelegen gebouwen afvoert.

Lees meer

Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem omvat ook een ‘escape’ die ervoor zorgt dat er niet teveel water (tegelijk) in het systeem komt. Er vindt dan altijd een verversing plaats, maar zodra er teveel water in komt te staan wordt het water via een simpele overstort afgevoerd naar een overstortkoker. Met deze overstortkoker wordt het water op diepte geïnfiltreerd. Hierdoor wordt het riool volledig ontlast.

Het water dat via de capillaire conen in de Permavoid units omhoog wordt gebracht, wordt horizontaal verspreid via de Permatex CAP HP 300, zodat er een schijngrondwaterstand ontstaat. Het bomenzand 500 waarmee we de leeflaag hebben opgebouwd, zorgt ervoor dat het water beschikbaar is voor de boomwortels en dat er in de leeflaag een natuurlijke balans ontstaat tussen water en zuurstof.

Daarnaast is de Permavoid® Sandwich Constructie 150 (PSC 150) aangelegd, die niet alleen het bomenzand tegen verdichting beschermt, maar ook de mogelijkheid biedt om de leeflaag op te waarderen met een bosstrooisellaag (Sandwich Grond). Deze is voedend en zorgt voor een natuurlijk zuurstoftoevoer in de bodem. Tevens vormt de Permavoid® Sandwich Constructie de fundering voor de verharding.

Door de archeologische vondsten heeft het project vertraging opgelopen en is de nieuwe boom, de Styphnolobium Japonicum, later aangeplant dan gewenst. De boom is dan ook al in maart boven de grond gezet om het uitlopen te vertragen, en om de boom later in het plantseizoen te kunnen planten. Dat is uiteindelijk pas in mei gebeurd. De boom heeft hierdoor meer last gehad van verplant-stress, maar na drie jaar heeft de boom zich geweldig hersteld en is het beeld in de straat een (groen) plaatje geworden.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2018
 • Vergroening markante locatie
 • Volledige natuurstenen bestrating
 • Archeologische vondsten
 • Complexe ondergrondse infrastructuur
 • Groeiplaats voor maar één boom mogelijk
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
 • PermaTex CAP HP 300
 • Bomenzand 500
 • Sandwich Grond
 • Water afkoppelen van dak
 • Overstort voor infiltratie op diepte
 • Riool wordt volledig ontlast